X Menu sluiten

Taal

Innovatieprogramma's Safety Field Lab

Waar theorie en praktijk samenkomen

Het Safety Field Lab ontwikkelde samen met haar partners verschillende innovaties. Hieronder staan een aantal van die innovaties beschreven.

RED SUIT

Levensecht virtueel oefenen door de brandweer

Natuurlijk oefent de brandweer bij voorkeur in zo realistisch mogelijke omstandigheden. Niet alle scenario’s zijn echter na te bootsen. Daarom is de RED SUIT ontwikkeld om levensecht te oefenen in complexe situaties. Maar dan in een virtuele omgeving. Brandweermensen oefenen met behulp van hun standaarduitrusting in een ruimte, waarin ze niet voor een scherm staan, maar daadwerkelijk bewegen zoals in de praktijk: Train as you firefight! Zo oefenen we met objecten als o.a. tunnels, operatiekamers of een gevangenis. Er wordt daadwerkelijk rook, vuur of gas toegevoegd zodat de oefening als levensecht ervaren wordt. Dit trainingsconcept is zowel op de Safety Campus, als op de eigen kazerne uit te voeren. We hebben slechts een vlakke vloer nodig om verschillende scenario’s virtueel tot leven te brengen. Met RED SUIT zijn we in staat om een goede after action review te verzorgen door beelden en spraak te benutten bij de nabespreking van uw inzet.

Ervaringen met de RED SUIT

De ervaringen van de Brandweer Twente zijn uiterst positief:

  • Vakbekwaamheid wordt verbeterd; de oefening is voor iedereen hetzelfde en kan eindeloos herhaald worden.
  • De evaluatie is effectiever, dankzij exact dezelfde omstandigheden voor iedereen.
  • Cursisten worden niet blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.
  • RED SUIT bespaart tijd omdat je snel kunt schakelen tussen scenario’s
  • Kostenbesparend, want je verbruikt geen water of brandstof.

Benieuwd? Bekijk hier het filmpje over RED SUIT

 

MoSeS: Mobile Sensing for Safety

Levensreddend tijdens incidenten

Tijdens een brand of ander incident is het voor een operationeel leidinggevende essentieel dat hij exact weet waar zijn manschappen zich bevinden. Maar ook hoe ze eraan toe zijn..

De brandweer gebruikt verschillende (communicatie)systemen en technologie. Toch is het met de huidige middelen niet mogelijk een operationeel leidinggevende real time inzicht te geven in de positie en gezondheidstoestand van zijn manschappen. Met name in complexe gebouwen kan dit gevaarlijke situaties opleveren. De huidige systemen zijn bovendien afhankelijk van bestaande netwerken. Hierdoor functioneert de methode, bijvoorbeeld in parkeergarages, niet optimaal.

Real time situational awareness                         

Op het Safety Field Lab wordt daarom, in samenwerking met de Brandweer Twente en andere partners[1], gewerkt aan een nieuw systeem onder de naam MoSeS- Mobile Sensing for Safety (MoSeS) -. De technologie van MoSeS maakt het mogelijk om niet alleen de positie van de manschappen real time inzichtelijk te hebben, maar ook hun gezondheidstoestand.

Veiligheid brandweer

Qua technologie is MoSeS vernieuwend omdat het systeem – zonder werkend GPS of wifi – een eigen netwerk opbouwt met de aanwezige mobile devices die de manschappen zelf bij zich dragen. MoSeS is dus ook geschikt voor parkeergarages of andere betonnen gebouwen waar de ontvangst vaak slecht is. Dit is het eerste en enige systeem waarbij – met behulp van mobiele technologie – de bevelvoerder altijd gegevens van de brandweerlieden in een brandend pand kan achterhalen. Dat gaat verder dan het bepalen van de exacte locatie. Want de operationeel leidinggevende kan – op zijn smartphone of tablet - o.a. exact zien hoeveel ademlucht iemand nog heeft, wat de gezondheidstoestand is, etc. Het systeem geeft automatisch een signaal zodra de gezondheid van een van de mensen in gevaar is.

Zo kunnen hulpdiensten als o.a. brandweer niet alleen efficiënter, maar vooral ook veel veiliger en repressief werken.

[1] Saxion, lectoraat Ambient Intelligence en Windesheim, lectoraat ICT-innovaties in de zorg

Ambient Systems, Demcon, Inertia Technology, Leap Development, Mobidot, NDIX, Smart Sign, Thales Nederland BV, Twente Institute for Mobile and Wireless Communications (TIOWMC), Universiteit Twente, Van der Molen Beveiligingstechniek en Veiligheidsregio Twente

 

Instrumented training

Met Instrumented Training monitoren we leerprocessen met behulp van slimme, innovatieve technieken. Zo ontstaat analytische, kwantitatieve informatie over menselijke reacties en gedrag. Het systeem geeft real time feedback en maakt de after action reviews effectiever en efficiënter. Instrumented Training wordt in de sport en bij defensie al veelvuldig toegepast voor het meten van individuele- en teamprestaties. De methodiek kan bijvoorbeeld ingezet worden bij realistische scenario’s in  trainingen voor ramp- en risicosituaties. De verzamelde data leveren waardevolle informatie op voor evaluaties en geven een goed beeld van het leerproces van de trainee. Het is de bedoeling dat op Troned steeds meer gebruik wordt gemaakt van instrumented training voor oefeningen en training.

Instrumented training voor meer leerrendement

Voor operationeel leidinggevenden en bevelvoerders is er een FABCM[1]-gecertificeerd trainingsprogramma ‘commandovoering en frontlijnaansturing’. Een FABCM-gecertificeerde waarnemer ziet toe op kwalitatieve gegevensanalyse. Met behulp van FABCM krijgt de trainee inzicht op welke moment en in welke situatie hij als operationeel leidinggevende het verschil kan maken. De trainingsresultaten zijn beter dan wanneer de procedures centraal staan in het programma. De combinatie van het benutten van slimme technologie enerzijds en het vernieuwende van het FABCM-programma anderzijds maakt instrumented training uniek. Het programma wordt continu verbeterd en aangepast. Zo zijn we nog beter in staat om in crisissituaties - zoals een brand - ‘het verschil’ te maken.

Kortom, met instrumented training voegen we slimme technologie toe aan onze  vakbekwaamheidsomgeving. Hierdoor is het leerrendement hoger en kan nog gerichter worden getraind door hulpdiensten als politie, brandweer, GHOR en defensie.

 

[1] Factfinding, Analyse, Besluitvorming, Communicatie, Monitoring

“Door de unieke combinatie van partners, bereiken we snel effect. Safety Field Lab fungeert als echte ‘matchmaker’ en verbindt – vaak verrassende – partijen aan elkaar rondom specifieke veiligheidsvraagstukken.” Kortom, op het Safety Field Lab ontmoeten mensen en kennis elkaar en ontstaan er nieuwe ideeën en business.

 

Ymko Attema, Safety Field Lab