X Menu sluiten

Taal

Reality check in veiligheid

Testen en reality checks

Uw product testen bij het Safety Field Lab? Dat kan! Na een uitvoerig intakegesprek gaan we direct aan de slag.
Onze deskundigen organiseren op ons terrein een praktijktest, zodat u direct weet of uw product voldoet aan de eisen van de beoogde eindgebruiker: een echte reality check! Vervolgens begeleiden we u in het vervolgtraject. Denk hierbij aan dat we u in contact brengen zogeheten ‘launching customers’ (eerste afnemer) of organisaties die met soortgelijke ontwikkelingen bezig zijn. Daarnaast introduceren we u bij deskundigen die de economische haalbaarheid van uw innovatie in kaart brengen en uw businesscase vormgeven. Zodat uw innovatie snel toegevoegde waarde levert voor uw klanten en u nieuwe business genereert.

Van reality check tot matchmaker

Het Safety Field Lab verbindt actief partijen en denkt mee vanuit verschillende – soms verrassende - invalshoeken. Zo krijgen ontwikkelaars snel feedback van de eindgebruiker, maken bedrijven gebruik van de technische kennis van o.a. Saxion en de Universiteit Twente en kunnen hulpverleners direct aan de fabrikant vragen stellen over nieuwe materialen of gereedschappen. Het Safety Field Lab fungeert als echte ‘matchmaker’. Dankzij de verbinding met Troned en de Risk Factory Twente worden veiligheidsprojecten en -trainingen bovendien snel in gang gezet én geoptimaliseerd.

Ook een reality check? Contact

Innovatieprogramma's

Innovatie

Referenties

Referenties