X Menu sluiten

Taal

Safety Field Lab

Meer veiligheid voor burgers

Hulpverleningsdiensten zijn gebaat bij actuele kennis van ontwikkelingen op het gebied van het verbeteren van veiligheid. In het Safety Field Lab werken kennisinstellingen, bedrijven en onderwijs samen aan nieuwe veiligheidsconcepten en -innovaties. Dat gaat verder dan het uitvoeren van testen. Want ook hulpdiensten als brandweer, politie, defensie en GHOR delen kennis met elkaar én brengen deze in de praktijk. Van het - onder realistische omstandigheden - testen van brandwerende materialen voor bijvoorbeeld een gevel of nieuwe gereedschappen voor hulpverleners, het ontwikkelen van een virtueel trainingssysteem of het (door)ontwikkelen van veiligheidsproducten of diensten.

Veiligheid verbeteren doe je samen

In het Safety Field Lab beschikken we over de specifieke kennis, unieke ruimtes én last but not least: de juiste partners. Dankzij ons brede netwerk –en onze vestiging op de Twente Safety Campus - fungeert het Safety Field Lab als ‘spin in het (veiligheids)web’. We willen niet alleen de veiligheid en vakbekwaamheid van hulpverleners verbeteren, maar ook het bedrijfsleven de juiste toegang bieden tot de veiligheidsmarkt. Met als doel: meer veiligheid voor burgers in Twente. En ver daarbuiten.

Voor iedereen die veiligheid wil verbeteren

Het Safety Field Lab is een ‘innovatieve proeftuin’ voor bedrijven, burgers, kennisinstellingen, scholen, openbaar bestuur, defensie, politie, brandweer en hulpverleningsdiensten. Kortom, voor iedereen die zich in wil zetten voor een betere veiligheid en hiervoor innovatieve producten en diensten wil ontwikkelen.

Wilt u uw nieuwe of bestaande veiligheidsproduct testen? Bent u benieuwd of uw ontwikkeling kans van slagen heeft? Dan bent u van harte welkom bij het Safety Field Lab. Voor testen, experimenteren en het ontwikkelen van slimme veiligheidsoplossingen. Of dat nu gaat om het brandgedrag van isolatiemateriaal in daken of het testen van een nieuwe blusdeken. Van het optimaliseren van de vluchtwegaanduiding in uw instelling tot een reality check op het nieuwe blussysteem in uw restaurant.

Veiligheidsinnovaties snel naar een volgende fase

We adviseren u graag over hoe u uw veiligheidsinnovatie door kunt ontwikkelen. Indien gewenst, brengen we deskundigen uit verschillende disciplines bij elkaar voor een ‘kennisdag’ om, samen snel een volgende stap te zetten. Uit dit soort ontmoetingen ontstaan vaak verrassende samenwerkingen.

 

 

Het Safety Field Lab maakt gebruik van de algemene verkoopvoorwaarden van Veiligheidsregio Twente.

“Door de unieke combinatie van partners, bereiken we snel effect. Safety Field Lab fungeert als echte ‘matchmaker’ en verbindt – vaak verrassende – partijen aan elkaar rondom specifieke veiligheidsvraagstukken.” Kortom, op het Safety Field Lab ontmoeten mensen en kennis elkaar en ontstaan er nieuwe ideeën en business.

 

Ymko Attema, Coördinator Safety Field Lab en teamleider Kenniscentrum Brandweer
Test uw veiligheidsproduct Contact

Safety Field Lab

Innovatieprogramma's

Bezoeken

Safety Field Lab

Referenties

Bezoeken

Onze innovatieve partners

Twente Safety Campus
Troned
Safety Care Center
Risk Factory
Kennispark
Defensie
Politie
Brandweer
Geneeskundige diensten
Saxion Hogescholen
Universiteit Twente
ROC van Twente

OPDRACHTGEVERS

Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
Defensie
Politie
Brandweer
Geneeskundige diensten
Thales
RiVM
NLR

Safety Field Lab: voor een veilige samenleving